Twitter Zorg Vacatures
Facebook Zorg Vacatures
LinkedIn Zorg Vacatures
Spijtenburg Zorg
Zorg vacatures - Spijtenburg Zorg

 

Meer opleidingsplaatsen voor ggz beroepen

Spijtenburg Zorg 20-11-2018 9:56
Categorieën: Algemeen

Bron: Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS in het Capaciteitsplan 2020-2024 om meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor beroepen in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het betreft hier het aantal instromers in de opleidingen tot gz-gpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist ggz. Dit advies wordt opgesteld aan de hand van de te verwachten zorgbehoefte en de daarbij benodigde capaciteit aan professionals in de zorg.

Sinds het laatste advies, opgesteld in 2015, hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan op het vlak van het zorgaanbod, de zorgvraag en het werkproces. Deze ontwikkelingen leiden tot een stijging van het instroomadvies voor het merendeel van bovengenoemde functies. Zo wordt er geadviseerd om jaarlijks 723 gz-psychologen te laten instromen tegen 524 in 2015. Tevens zouden er ook meer klinisch psychologen (270 tegen 226 in 2015) en meer verpleegkundig specialisten ggz (160 tegen 86 in 2015) moeten starten aan de opleiding. Een jaarlijks aantal instromers binnen deze bandbreedte zorgt voor voldoende instromers op de arbeidsmarkt om in 2030 een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod.

Een aandachtspunt bij dit advies is de al jaren achterblijvende instroom in de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog t.o.v. het aantal door het Capaciteitsorgaan geadviseerde en het aantal door VWS gesubsidieerde opleidingsplaatsen. De tekorten voor deze beroepen lopen op. Met name de vraag naar klinisch psychologen overstijgt momenteel ruim het aanbod. Aanvullende maatregelen op het verhogen van de instroom in deze opleidingen lijken noodzakelijk om grote tekorten te voorkomen.  

Bekijk het volledige Capaciteitsplan 2020-2024

Op zoek naar een functie als gz-psycholoog, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist of psychotherapeut?

Wij hebben een ruim aanbod aan vacatures beschikbaar binnen al deze beroepsgroepen. Neem voor meer informatie eens een kijkje in ons vacature overzicht of neem contact op met onze consultant Himmet Gurel via h.gurel@spijtenburg.nl / 06 3021 2477.

 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close